AQUAIZOL AQUAIZOL AQUAIZOL AQUAIZOL
AQUAIZOL s.r.o.
AKTUÁLNE PROJEKTY
Poštová adresa:                                Kontaktná osoba:
 
AQUAIZOL, s.r.o.                                                Peter Meško
Zvolenská cesta 18                                            tel. č.: 0907700800 
974 05 Banská Bystrica                                    email:  aquaizol2@gmail.com
                                                                                          mesko@aqua-izol.sk 


Centrála:

 Janka Kráľa 7
 974 01 Banská Bystrica

  


 Prevádzka:

 Slovenská Ľupča 1064
976 13 Slovenská Ľupča
  
 

Fakturačné údaje:

Adresa: AQUAIZOL, s.r.o., Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 36 64 10 49
 IČ DPH: SK 20 22 05 80 49
 Číslo účtu: 1016660008/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)
 Oddiel: Sro. Vložka číslo: 10777/S

Roštová podlaha domu
Námestie SNP v Banskej Bystrici
 
viac

Trámový strop budovy
Námestie SNP v Banskej Bystrici
 
viac

Interierová ocel. konštrukcia schodiska
Banská Bystrica
foto
 
viac

Zelená strecha rodinného domu
Bratislava
foto
 
viac

www.aqua-izol.sk

AQUAIZOL s.r.o.            Zvolenská cesta 18         Banská Bystrica               Tel.: +421 907 700 800
E-mail: info@aqua-izol.sk

 

TXT_36_1335939925TXT_36_1335940909TXT_36_1335941267